رویه های ارسال سفارش

پس از انتخاب محصول و ثبت سفارش نهایی، ارسال کالا بصورت ارسال پستی از تیم پشتیبانی “لوکس پرشیا” آماده و انجام خواهد شد. توجه داشته باشد که حین ثبت سفارش محصول، آدرس پستی خود را بطور دقیق و همراه با جزئیات و کدپستی وارد نمایید.